Daxap har gått inn i samarbeid med Proneo

Daxap har gått inn i samarbeid med Proneo

Proneo bistår Trønderske virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet. Vi i Daxap vil få bistand med kommersialiseringsstrategi, strategiske og operative planer og prosedyrer om salg og funding . Vi tror at Proneo har en god forståelse av hva Daxap...