DAXAP

SOSIAL ENTREPRENØR INNEN INFORMASJONSTEKNOLOGI

For oss i DAXAP er å skape bærekraftige løsninger
på samfunnsutfordringer et ansvar og en mulighet.

HVA GJØR DAXAP

Vi setter pris på det å være både miljøvennlig, kostnadsoptimalt og snedig gjennom prosesser.

Ny- og videreutvikling av produkter
Utvikling av funksjonelle moduler

Integrasjon med skytjenester
Testing og kvalitetssikring av produkt

Datainnsamling via skytjenester
Datamodellering
Datatransformasjon
Datavisualisering med PowerBI

Unit Testing
Integration Testing
Smoke Testing
Regression Testing

Utvikling fra 0 til 100
Hosting og domain løsninger
Integrasjoner mot betalingsløsninger 

Integrasjoner mot plattformer

APPUTVIKLING

SNEDIGAPP-ER

Kiddy app

SnedigApp – Kiddy er en barnehage- og skoleapp med flerspråklige funksjoner.

History app

SnedigApp – History er hovedsakelig designet for at de besøkende skal ha en fantastisk tid i museet med lydomvisning. 

Journal app

SnedigApp – Journal er under utvikling for steder som besøkende registrerer seg og reserverer et rom.

DATAANALYSER

Vi trekker ut informasjon fra deres data kilde i ulike former, ustrukturert eller strukturert. Med dataanalyse prosess analyserer og visualiserer vi dataene deres i forbedret planlegging og beslutningstaking.

Resultater gir virksomheter muligheter til bedre å forstå ulike sammenhenger og predikere framtidige hendelser og oppførsel

Barnehagefakta

Foreldreundersøkelse

Norskprøveresultater

NYHETER OM OSS

SAMARBEIDSPARTNERE

DAXAP AS
[email protected]

Tlf. +47 98 33 90 44
Foretaksregisteret 926 789 414

Vi utvikler digitale tjenester og sørger for
kostnadsoptimal drift og vedlikehold
gjennom smidige prosesser.