DAXAP

SOSIAL ENTREPRENØR INNEN INFORMASJONSTEKNOLOGI

For oss i DAXAP er å skape bærekraftige løsninger
på samfunnsutfordringer et ansvar og en mulighet.

HVA GJØR DAXAP

Vi setter pris på det å være både miljøvennlig, kostnadsoptimalt og snedig gjennom prosesser.

Ny- og videreutvikling av produkter
Utvikling av funksjonelle moduler

Integrasjon med skytjenester
Testing og kvalitetssikring av produkt

Datainnsamling via skytjenester
Datamodellering
Datatransformasjon
Datavisualisering med PowerBI

Utvikling fra 0 til 100
Hosting og domain løsninger
Integrasjoner mot betalingsløsninger 

Integrasjoner mot plattformer

APPUTVIKLING

SNEDIGAPP-ER

Kiddy app

SnedigApp – Kiddy er en barnehage- og skoleapp med flerspråklige funksjoner.

History app

SnedigApp – History er hovedsakelig designet for at de besøkende skal ha en fantastisk tid i museet med lydomvisning. 

Journal app

SnedigApp – Journal er under utvikling for steder som besøkende registrerer seg og reserverer et rom.

DATAANALYSER

Vi trekker ut informasjon fra deres data kilde i ulike former, ustrukturert eller strukturert. Med dataanalyse prosess analyserer og visualiserer vi dataene deres i forbedret planlegging og beslutningstaking.

Resultater gir virksomheter muligheter til bedre å forstå ulike sammenhenger og predikere framtidige hendelser og oppførsel

Barnehagefakta

Foreldreundersøkelse

Norskprøveresultater

NYHETER OM OSS

SAMARBEIDSPARTNERE

DAXAP AS
[email protected]

Tlf. +47 98 33 90 44
Foretaksregisteret 926 789 414

Vi utvikler digitale tjenester og sørger for
kostnadsoptimal drift og vedlikehold
gjennom smidige prosesser.