I følge Seddon, F. A., Hazenberg, R. og Denny, S. (2013) er det 5 barrierer for å investere i sosiale virksomheter. I Kiddy-prosjektet prøver vi å overvinne disse barrierene.

I følge Seddon, F. A., Hazenberg, R. og Denny, S. (2013)* fra University of Northampton er det 5 barrierer for å investere i sosiale virksomheter.

(1) Selv om sosialt oppdrag var sentralt for SEs motivasjon, kunne ikke sosial innvirkning demonstreres effektivt.

(2) Ingen av SE-ene hadde nåværende, solide og konsise forretningsplaner for å støtte potensielle søknader om investering.

(3) Ledergruppen/styret i deltakende SE-er kunne ikke beskrives som dyktige og troverdige.

(4) SE-selskapets økonomiske levedyktighet var ofte usikker.

(5) Exit-planer for potensielle investorer eksisterte ikke.

Les hvordan vi i Daxap prøver å overvinne disse barrierene.

(1) Vi har laget en ´Impact Management Plan´ gjennom Impact StarUp (ISU) akselerator-programmet med hjelp av, og og signert en avtale med SINTEF Digital for å dokumentere Kiddys sosiale effekt. Dette året vil fagfolk, , , samarbeide med oss for å utarbeide en rapport som vil bidra til å kartlegge resultat av sosial effekt og forbedre Kiddy som et flerkulturelt kommunikasjonsverktøy og app.

(2) Etter Daxap ble etablert ble vi med i ISU sitt akselerator-program, og har vært der i 6 måneder. Dette har bidratt til at vi er et strukturert team og er i markedet som en sosial entreprenør. Etter akselerator-programmet har vi begynt å samarbeide med Proneo ogfor videre forretningsutvikling. Det kan sees at vår forretningsplan er meget strukturert for ett startup-selskap.

 (3) Med-gründerne kommer fra målgruppen til Kiddy og har opplevd alle utfordringene med å inkluderes i et nytt samfunn selv. Kubilay Kartal som medgründer har prosjektledese og gründer-erfaring. Emirhan Sozan har teknisk kunnskap og erfaring for å utvikle en høykvalifisert digital løsning med et godt sammensatt teknisk team, Asim Emre Yilmaz, Mustafa Gul, Ismail Kaya og Bulut Ballikaya for å møte kravene til Agile/Scrum metodikk. Anders Krohn har internasjonal erfaring innen markedsføring og merkevarebygging, og har blitt med som investor gjennom sitt selskap samt har tatt rollen som styreleder. Simen Riffault Andresen som tidligere kontaktlærer og nettverksbygger er med på laget som salgs- og markedsansvarlig.

(4) På slutten av det første året av Kiddy-prosjektet har vi inngått kontrakt med en bydel i Oslo kommune, Søndre Nordstrand. Den første institusjonen som betalende kunde er lagt inn i systemet. Det er verdt å uttrykke at vi er litt heldige i denne forbindelse. Det er ikke alltid mulig å møte mennesker, Tone Evensen fra Magiskkunnkap, fra OsloMet, og styret i bydelen Pia Maria Jakset,, Kjell Arne Voldsrud, Anette Brændholen og Mette Sofie Møller som forstår entreprenørskapets natur og tar dristige beslutninger som prioriterer samfunnets beste.

(5) I Kiddy-prosjektet får både ansatte og potensielle investorer beskjed og vet at det er planer på plass for å sikre at investeringene deres vil bli beskyttet og til og med kan gi fortjeneste, dersom virksomheten skulle bli vellykket.

Vi har allerede fått en investor gjennom Lemmmus Lemmus LLC, samt kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. Dette motiverer oss for fremtiden og gir oss videre tro på at vi kan gjøre en positiv impact i samfunnet. Tilbakemeldingene vi får fra samarbeidspartnere, støttespillere, kundene og brukerne våre gjør oss til en investerbar sosial entreprenør mtp fem barrierer som er nevnt av Seddon, F. A., Hazenberg, R. og Denny, S.

 

Vi fortsetter på veien som planlagt og vil takke til alle de som bidrar. Vårt mål om forenklet kommunikasjon for alle har bare begynt og vi gleder oss til veien videre.