Daxap, som en sosial entreprenør, spiller en viktig rolle i arbeidsmarkedet ved å fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Selskapet er dedikert til å skape et inkluderende miljø der ansatte med ulike bakgrunner og erfaringer kan trives og bidra til selskapets suksess. Dette gjenspeiles i Daxaps rekrutteringsstrategi og deres tilnærming til arbeidspraksisplasser. Ved å tilby arbeidspraksisplasser gir Daxap muligheter for kandidater som søker arbeidserfaring og praktisk opplæring i en profesjonell setting.

Disse praksisplassene er viktige for kandidater som ønsker å utvikle sin kompetanse og forberede seg på en karriere innenfor deres felt. Daxap sørger for at kandidatene får jobbe med reelle prosjekter og tilegne seg kunnskap ved å bruke Agile metodologi og Scrum-rammeverket. Denne praktiske erfaringen gjør kandidatene mer attraktive for potensielle arbeidsgivere og øker deres sjanser for å få jobb etter arbeidspraksis. Daxap prioriterer også en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass ved å ansette ansatte med ulik bakgrunn, kultur og erfaring. Dette bidrar til et arbeidsmiljø som er rikt på ulike perspektiver, noe som fører til økt kreativitet, innovasjon og bedre problemløsning. En slik arbeidsplass fremmer også forståelse og respekt for forskjeller, og bidrar til et mer inkluderende samfunn. I tillegg til å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, samarbeider Daxap med ulike organisasjoner og aktører innen sosialt entreprenørskap, finansiering, forskning og utvikling. Dette nettverket av samarbeidspartnere styrker Daxaps evne til å drive sosial innovasjon og skape positiv endring i samfunnet.

Daxaps arbeidspraksisplasser har bidratt til å forme karrierene til flere individer som har hatt suksess etter deres tid i selskapet. To av disse kandidatene, Mustafa og Ismail, ble ansatt direkte av Daxap som utviklere etter deres arbeidspraksis. De fortsetter å bidra til selskapets suksess og utvikling av innovative digitale løsninger.

En annen kandidat, Murat Furuncu, hadde sin arbeidspraksis som testutvikler i Daxap. Etter å ha fullført praksisperioden, fikk han jobb som Software Test Engineer i Bouvet, et ledende konsulentselskap. Sare Akyel, som hadde arbeidspraksis som testutvikler på Kiddy-prosjektet i Daxap, fikk deretter jobb som Junior Testutvikler i Ruter AS, et selskap som fokuserer på offentlig transport.

Umit Ceylan hadde sin arbeidspraksis som Cloud Konsulent hos Daxap og gikk videre til å bli en Cloud Konsulent i Bspoke AS, et selskap som tilbyr skreddersydde IT-løsninger. Fatih Bati hadde sin arbeidspraksis som data ingeniør og utviklet data analyser for Daxap og Kiddy prosjektet. Fatih jobber som data ingeniør i Aprila Bank. Til slutt hadde Altan Ege sin arbeidspraksis som utvikler på Frivi-prosjektet i Daxap, og etter praksisperioden begynte han å jobbe som Cloud Konsulent i Capgemini, et globalt IT- og konsulentselskap.

Disse suksesshistoriene viser hvordan Daxaps arbeidspraksisplasser gir kandidater verdifull erfaring og øker deres sjanser for å finne jobb i et konkurransedyktig arbeidsmarked. Gjennom sitt fokus på sosialt entreprenørskap og inkludering, gir Daxap muligheter for både personlig og profesjonell vekst for sine praksiskandidater, og bidrar samtidig til å styrke arbeidsmarkedet og det norske samfunnet som helhet.

Daxap fortsetter å vokse og engasjere seg i samfunnet som en sosial entreprenør ved å samarbeide med NAV Trondheim og Melhus for å tilby arbeidspraksisplasser for flere kandidater. Nylig har tre nye interns fått muligheten til å utvikle sine ferdigheter og få verdifull erfaring hos Daxap: Frida Sorken Isachsen som dataanalytiker, Una Landsem som markedsfører, og Inga Karkauskienė som testutvikler i Vibori-prosjektet. Ved å gi muligheter for kandidater som trenger arbeidserfaring og opplæring, hjelper Daxap dem med å utvikle sine ferdigheter.

Daxap er bestemt på å fortsette sin rolle som sosial entreprenør ved å tilby praksisplasser og ansette dyktige ansatte. Dette vil ikke bare bidra til samfunnet og arbeidsmarkedet, men også styrke selskapets egen vekst og suksess. Gjennom denne tilnærmingen skaper Daxap en vinn-vinn-situasjon for både kandidatene og selskapet, og fremmer en mer inkluderende og bærekraftig arbeidsmarked og samfunn.