Mange foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har utfordringer med å kommunisere med barnehager, skoler, idretts- og fritidsklubber. Dette betyr også at de sliter med å bli inkludert i barnas hverdag. Kiddy løser dette ved hjelp av en app. 

Kiddy har per dags dato 16 språk som blir direkte oversatt via en App og Web Admin. Som et ledd i arbeidet med å sikre at løsningen har ønsket effekt, inngikk Daxap i august 2022 et samarbeid med SINTEF. Prosjektet hadde som mål å forstå om Kiddy kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom barnehage og foresatte til minoritetsspråklige barn. 

Bidrar til enklere kommunikasjon og bedre forståelse

SINTEF gjennomførte en spørreundersøkelse blant ansatte og foreldre ved Sandfjæra barnehage i Malvik kommune, samt barnehager i Søndre Nordstrand bydel i Oslo som allerede har brukt Kiddy siden våren 2022. Resultatene fra spørreundersøkelsen var svært positive. 

Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn opplevde enklere tilgang til informasjon og bedre kommunikasjon med barnehagen ved bruk av Kiddy. Spesielt oversettelsesfunksjonen fikk spesielt gode tilbakemeldinger. I tillegg var ansatte og foreldre enige om at Kiddy hadde positiv effekt på relasjoner mellom ansatte og foreldre, kommunikasjon mellom barnehage og hjem og integrering av foreldre – uansett språk. Dette viser at Kiddy kan være et viktig verktøy for å inkludere foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn i barnas hverdag, samt forenkle kommunikasjonen for de som allerede snakker norsk.

Ifølge Siw Olsen Fjørtoft fra SINTEF viser funnene fra undersøkelsen at Kiddy er et effektivt verktøy.

Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn opplevde enklere tilgang til informasjon og bedre kommunikasjon med barnehagen ved bruk av Kiddy.

Siw Olsen Fjørtoft, Prosjektleder i SINTEF

Oppsummert informasjon om undersøkelsen:

  • Totalt deltok 183 personer. Av de som deltok var 33 ansatte og 150 foreldre. 48 % av de som deltok hadde et annet språk enn norsk som morsmål. 
  • På spørsmål om brukervennlighet og opplevelsen av å bruke Kiddy-appen, viste resultatene en generelt positiv tilbakemelding fra deltakerne.
    • 68 % av deltakerne mente at de fleste vil lære seg å bruke appen raskt, og 58 % mente de forskjellige funksjonene i Kiddy hang godt sammen. 
    • 83% av deltakerne mente at Kiddy-appen var lett å bruke. 
  • Når det gjaldt oversettelsesfunksjonen, oppga 73 % av deltakerne at de i stor grad var fornøyd med at oversettelsen ga den informasjonen de trengte å gi og motta. Dette tallet økte til 83% blant foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn. 
  • Resultatene av spørreundersøkelsen viste også en positiv effekt av Kiddy på relasjonene mellom ansatte og foreldre, kommunikasjonen mellom barnehage og hjem og integrering av foreldre. 62 % av deltakerne mente Kiddy hadde positiv innvirkning på relasjonene mellom ansatte og foreldre, mens 77% mente Kiddy bidro positivt til integrering av foreldre. 57 % mente Kiddy bidro positivt til kommunikasjonen mellom barnehage og hjem.

Styrer etter positiv samfunnseffekt

En viktig del av sosialt entreprenørskap er å måle den samfunnsmessige effekten, også kjent som impact management. For en sosial entreprenør er de sosiale resultatene like viktig som økonomisk avkastning, og en bunnlinje som kan måles og styres. En impact-økonomi er en global megatrend der selskap i større grad styrer etter, investerer i, og kjøper fra bedrifter som målbart løser samfunnsutfordringer. Den digitale kommunikasjonsløsningen Kiddy står som et eksempel på hvordan Daxap bidrar til impact-økonomien med sin effektstyring.

Impact management er å systematisk identifisere, måle og forbedre sin sosiale effekt. Daxap har satt dette i system i en impact management-plan. Planen fokuserer på å identifisere viktige utfordringer i samfunnet og muligheter for selskapet har for å skape positiv endring på dette.

Marte Sootholtet, daglig leder i Impact StartUp, mener at

Daxap er erfarne teknologigründere med en viktig løsning. Det at de også jobber med en solid aktør som SINTEF for å bli klokere på effekten av Kiddy, vitner om at de også er dedikerte sosiale entreprenører som vil forbedre samfunnet. Funnene viser at de er på god vei.

Marte Sootholtet, Daglig leder i Impact StartUp

Daglig leder i Daxap, Kubilay Kartal, er glad for de positive tilbakemeldingene:

Kiddy har allerede vist seg å ha en målbar positiv endring på et prioritert problem. Vi vil sørge for at Kiddy fortsetter å bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom alle ansatte og foresatte – uansett språk.

Kubilay Kartal, Daglig leder i Daxap