På den fjerde torsdagen i april hvert år, rettes oppmerksomheten mot det kritiske behovet for flere jenter og kvinner i IKT-feltet. Dagen tar sikte på å inspirere jenter til å gå inn i IKT-feltet.  

Jenter er underrepresenterte i IKT 

FN skriver at IKT-feltet er dominert av menn, og at en av grunnene til dette er at det er flere gutter enn jenter som studerer fag som naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Videre skriver de at mange jenter unngår slike fag fordi de ikke tror de kommer til å bruke teknologien. En grunn til at de ikke tenker på å satse på en teknologi-karriere, skriver FN, er at de ikke kjenner til noen kvinnelige forbilder i bransjen.  

Kvinner i IKT- Frida og Inga 

Frida Sorken Isachsen og Inga Karkauskienė er for tiden i praksis hos DAXAP. Frida som dataanalytiker, og Inga som testutvikler i Vibori-prosjektet.  

Når vi spør Frida om hvorfor en dag som denne er viktig å markere, svarer hun: “For å få kvinner inn i IKT. Det er viktig å vise representasjon for å få flere folk interessert, og redusere den ekstra usikkerheten ved det å gå inn i en mannsdominert bransje for kvinner som er interessert i IKT-relaterte jobber.” 

Frida utviklet sin interesse for IKT gjennom daglig bruk av teknologi og gaming. Gjennom gaming har hun fått mer kunnskap om hvordan en pc fungerer. Frida forteller videre at hun ville vite mer om hvordan forskjellige programmer fungerer, og se det som ligger bak nettsider, apper og spill. Se den faktiske jobben som ligger bak. 

På spørsmål om hvordan det har vært å være i praksis så langt, og om hun har møtt på noen utfordringer, svarer Frida at den største utfordringen var i starten, var det å komme på en ny arbeidsplass. “Men alle er kjempegreie, og det er et fint miljø her. Dukker det opp noe, kan jeg spørre de andre på kontoret, og det er slik jeg lærer.” 

Da vi stilte Inga det samme spørsmålet, svarte hun “Jeg liker å lære og bli kjent med nye produkter som utvikles.” Hun forteller at hun møtte på en språkbarriere og mangel på ferdigheter, og at det krevde trening. 

Inga ble interessert i en karriere innen IKT da hun studerte technomatematikk, der hun ble introdusert for dette feltet. “Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med forskjellige applikasjoner, så jeg så alltid for meg en karriere innen IT-feltet.” 

Både spennende og utfordrende 

Det Frida syns er de mest spennende aspektene ved å jobbe i IKT er problemløsningene man gjør hele tiden. “Akkurat nå jobber jeg med Python som er et kodespråk. Det er problemløsning fra når du starter koden til når du må gjøre bug-fixes. Så det er mye tenking og analysering av ditt eget arbeid som jeg synes er veldig artig.” En annen stor grunn til at hun syns teknologi er spennende er alle fremskrittene, og at det alltid er mye å lære. “Man kan bruke det i mange forskjellige bransjer, i alt fra for eksempel helse til tog.”  

Inga syns det mest utfordrende aspektene ved å jobbe i IKT er at teknologien endrer seg raskt. “Det er mange nye verktøy og programmer som hjelper deg i jobben, og du må lære deg å jobbe med dem. Derfor må du alltid være fleksibel. Men det er også spennende, for du lærer alltid.” 

“Kvinner utgjør nesten halvparten av verdens arbeidsstyrke, men når det kommer til teknologi, har kvinner bare 25 prosent av jobbene. Der kvinner er til stede, er det ofte i lavkvalifiserte jobber.”  – Hva syns du om det? 

Inga svarer “Et komplekst spørsmål, moderne kvinner velger teknologi oftere og oftere. Problemet ser imidlertid ut til å være mangel på selvtillit på dette området og mangel på kunnskap. Årsakene til disse tallene er mange, fra strukturelle barrierer som ulik lønn til eksisterende kjønnsstereotypier i teknologisektoren.” 

Hvilke råd vil dere gi til andre kvinner som er interessert i å forfølge en karriere i IKT? 

Frida svarer: “Egentlig bare det å ikke være redd for å prøve seg frem. Med tanke på at det er mannsdominert kan man bli litt usikker på seg selv når man starter siden det er lite representasjon av kvinner. Selv om det ikke er så mange kvinner i bransjen, men man har interesse for det, så burde man prøve det ut. Selv om man kan bli intimidated av at det er mange menn.” 

Ingas råd til kvinner som er interessert i å forfølge en karriere i IKT er klare: “Dere må gjøre det. Hvis en kvinne syns dette feltet er interessant, må hun studere og prøve, og jeg tror du vil lykkes.”

Å støtte utdanning av kvinner og jenter i IKT er en del av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål 4 handler om å sikre god utdanning til alle, der et av delmålene sikter på å innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk opplæring og høyere utdanning til en overkommelig pris. Bærekraftsmål 5 handler om å oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenters stilling i samfunnet. FN skriver at Teknologikunnskap og jobber innenfor teknologisektoren løfter kvinner og jenter ut av fattigdom.  

Kilder: 

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/internasjonal-dag-for-jenter-i-ikt

https://www.ictu.int/women-and-girls/girls-in-ict/