Stor glede for oss å få muligheten til å presentere Kiddy på BLU(barnehagelærerutdanningen) – OsloMet – storbyuniversitetet sin fagdag som tok for seg «Digitalisering i barnehagene – Hva foregår i praksisfeltet nå?»

Daglig leder Kubilay Kartal, Markedsansvarlig Simen Riffault Andresen sammen med våre fantastiske styrere fra Bydel Søndre Nordstrand delte på fagdagen en halvtime om begrunnelser og erfaringer for vårt samarbeid i utviklingen av Kiddy. Samarbeidet viser hva man sammen kan få til, når det private og offentlige sammen jobber mot det samme målet!

Takk til OsloMet for invitasjon!