Proneo bistår Trønderske virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet. Vi i Daxap vil få bistand med kommersialiseringsstrategi, strategiske og operative planer og prosedyrer om salg og funding . Vi tror at Proneo har en god forståelse av hva Daxap leverer og løser utfordringer i samfunnet med sine digitale produkter som en sosial entreprenør innen IT bransjen. Vi vil utarbeide strategier for forretningsmuligheter med Proneo. De er åpne for alle kreative ideer og løsninger og det skal bli nyttig for oss å få erfaring og kompetanse av Proneo. Det er spennende for Daxap til å samarbeide med Proneo på den måten.