I 2023 skal vi sette på plass et Advisory Board som kan komme med ekspertise som Daxap ikke har gjennom sine nåværende ansatte og styremedlemmer. Advisory Board vil ikke ha stemmerett, men vil ha betydelig ansvar for å utfordre styret med å gjøre de riktige strategiske avgjørelsene for fremtiden.

Daxap sitt Advisory Board skal holde ekspertise innen regnskap, finans, markedsføring eller lovgivning/skatt, samt gjerne ha nettverk i private og offentlige sektorer. Hvert medlem skal pågående komme med innspill til styret og ledergruppen innen sitt ekspertiseområde innenfor rimelighetens grenser. Samtidig skal hele Advisory Board gruppen møte styret 4 ganger i året for å jobbe frem strategiske muligheter og utfordringer.

Mangfold, både når det gjelder erfaring, bakgrunn og kjønn vil være viktig for at vi skal utfylle vårt potensiale og gi så stor positiv innvirkning i samfunnet som mulig. Som et oppstartsselskap med gründere av innvandrerbakgrunn er vi alltid på jakt etter folk som kan bringe med seg andre perspektiv enn det vi har i dag.

Roller og ansvar for Advisory Board medlemmer

· Opparbeide innsikt i bedriften, markedet og industrien

· Gi råd på emner gitt av styret

· Gi innsikt og refleksjoner fra en tredje parts perspektiv

· Oppmuntre og støtte nye ideer

· Bistå som ressurser til styret

· Gi av sitt nettverk til styret og daglig leder

· Følge med på hvordan bedriften presterer

· Kartlegge utfordringer som kan utvikle bedriften og øke bunnlinjen

Har du unike erfaringer og perspektiv som kan hjelpe en sosialentreprenør innen IT som er drevet av å skape positiv effekt i samfunnet? Da vil vi høre fra deg!

Kontakt oss