Cloud og Testing

Daxap samarbeider med Kloia for å levere Cloud og Testing løsninger i Norge.

Siden 2015 har Kloia levert tjenester for overgangen av de eldre arbeidsbelastningene til frontlinjeteknologier innen Cloud, DevOps, Software Testing, Microservices og Observability.

Kloia har kunder i 13 land fra et bredt spekter av sektorer. Kloia omfavner en fri arbeidskultur; konsulenter er geografisk spredt i 4 land og tre tidssoner. Kloia er en AWS Advanced Partner og bidrar til lokale utviklingsmiljøer i Europa.

Cloud

Kloia vil gi strategisk veiledning på høyt nivå til granulert nivå for bedriftens AWS-arbeidsbelastninger. Kloia’s Solutions Architects vil bruke AWS Well-Architected Tool for gjennomgangsfasen og dele rapporten med deg. For utbedringsfasen implementerer arkitektene våre gode fremgangsmåter for Well-Architected Framework for å hjelpe deg med å bygge og vedlikeholde sikre, pålitelige, effektive, kostnadsoptimaliserte og operasjonelt utmerkede applikasjoner, og hjelpe deg med å bygge nye innovative produkter og tjenester i AWS-skyen.

Testing

Kloia har mulighet for både manuell og automatisert testing. Kloia kjører en heldagsøkt med alle medlemmer av programvaretestteamet for å observere rutinene deres i en arbeidsdag for å oppdage hindringer, behov og praktiske løsninger.
På samme tid, hvis kunden har et testautomatiseringsprosjekt, kjører Kloia en teknisk prosess for å forbedre det. Disse tekniske prosessene tar sikte på å oppdage om automatiseringsprosjektet har et forbedringspunkt på kodenivå eller applikasjonsnivå.