Mangfold og inkludering i Daxap

Mangfold og inkludering i Daxap

Daxap, som en sosial entreprenør, spiller en viktig rolle i arbeidsmarkedet ved å fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Selskapet er dedikert til å skape et inkluderende miljø der ansatte med ulike bakgrunner og erfaringer kan trives og bidra til...
Daxap etablerer Advisory Board

Daxap etablerer Advisory Board

I 2023 skal vi sette på plass et Advisory Board som kan komme med ekspertise som Daxap ikke har gjennom sine nåværende ansatte og styremedlemmer. Advisory Board vil ikke ha stemmerett, men vil ha betydelig ansvar for å utfordre styret med å gjøre de riktige...
Digitalisering i barnehagene

Digitalisering i barnehagene

Stor glede for oss å få muligheten til å presentere Kiddy på BLU(barnehagelærerutdanningen) – OsloMet – storbyuniversitetet sin fagdag som tok for seg «Digitalisering i barnehagene – Hva foregår i praksisfeltet nå?» Daglig leder Kubilay Kartal,...
Gründerdagen 2022

Gründerdagen 2022

Gründerdagen 2022 For som gründerspire i magen I går var det Gründerdagen 2022 i Trondheim! På dager som dette er vi ekstra stolte av vår egen daglig leder, og gründeren av DAXAP – Kubilay Kartal som denne gangen fikk delta i sofaprat for å kunne dele av sine...