Vi har utviklet et helt nytt dashbord om barnehager. Dashbordet er designet for å fortelle historien til barnehager i Norge med data. 👨‍💻
Dataanalysen inkluderer relevant informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn, ansatte og minoritetsspråklige barn i barnehager i Norge. Kilden til dataene er ssb.no. Dataene på ssb.no hentes av dataingeniør og strukturert på nytt hos vår server. Analysene og grafene er utviklet med PowerBI av dataanalytikere.
Trenger du mer info om barnehager i Norge?👇
📲Bare klikk for å se mer: https://daxap.no/barnehagefakta/
Trenger du en dataanalyse til ditt firma?👇
📲Kontak med oss via https://daxap.no eller send en epost til [email protected]